POZA SZKOLNĄ ŁAWĄ -

nauczanie przez doświadczanie

projekt edukacyjny
Szkoły Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
 
realizowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój