top of page

ERASMUS+ AKCJA 1
Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej

Akredytacja na lata 2021-2027
Projekt: "Nasza Szkoła Europejska"

259292331_438773067660384_4748650841275803054_n.jpg

Od września 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach realizuje projekt "Nasza Szkoła Europejska".
Jest to projekt akredytowany na lata 2021-2027.
W tym czasie będziemy pracować nad następującymi obszarami:

 

1. Nasza szkoła europejska - szkołą nowoczesnych
   technologii.
2. Nasza szkoła europejska - szkołą wielojęzyczną.
3. Nasza szkoła europejska - szkołą wielokulturową.
4. Nasza szkoła europejska - szkołą ekologiczną.

 

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu zaplanowano następujące mobilności:

- warsztaty językowe dla grupy uczniów
we Grecji (w Ptolemaidzie);
- warsztaty z wielokulturowości dla grupy uczniów
w Rumunii (w Iasi);
- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
(edukacja ekologiczna oraz wielokulturowość
w szkole).

Na realizację zadań projektowych w roku szkolnym 2022/2023 szkole przyznano 31 478,00 Euro.

schemat mobilnosci.png
GRECJA

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu zrealizowano następujące mobilności:

- warsztaty informatyczne dla grupy uczniów
we Francji (w Langres)
- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
(CLIL, TiK oraz wielokulturowość w szkole).

Na realizację zadań projektowych w roku szkolnym 2021/2022 szkole przyznano 26 915,00 Euro.

bottom of page