top of page

ERASMUS+ AKCJA 1
Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej

Akredytacja na lata 2021-2027
Projekt: "Nasza Szkoła Europejska"

259292331_438773067660384_4748650841275803054_n.jpg

Od września 2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 realizuje projekt Erasmus+ 
"Nasza Szkoła Europejska".
Jest to projekt akredytowany na lata
2021-2027.
W tym czasie będziemy pracować nad następującymi obszarami:

 

1. Nasza szkoła europejska - szkołą nowoczesnych technologii.
2. Nasza szkoła europejska - szkołą wielojęzyczną.
3. Nasza szkoła europejska - szkołą wielokulturową.
4. Nasza szkoła europejska - szkołą pro-ekologiczną i zrównoważoną.

 

Rok III

W roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektu zaplanowano następujące mobilności:

- warsztaty ekologiczno-językowo-kulturowe dla grupy uczniów w Niderlandach i Hiszpanii;
- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
(edukacja ekologiczna).

Na realizację zadań projektowych w roku szkolnym 2023/2024 szkole przyznano 25 180,00 Euro.

schemat mobilnosci.png
GRECJA

Rok II

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu NSE 2 zrealizowano następujące mobilności:

- warsztaty językowe i kulturowe dla grupy
8 uczniów w Grecji (w Ptolemaidzie);
- warsztaty z językowe i kulturowe dla grupy
12 uczniów w Rumunii (w Iasi);
- kursy doskonalenia zawodowego dla 11 nauczycieli
(edukacja ekologiczna oraz wielokulturowość
w szkole).

Na realizację zadań projektowych w roku szkolnym 2022/2023 szkole przyznano 31 478,00 Euro.


Dodatkowo zorganizowaliśmy warsztaty międzynarodowe dla uczniów akredytowanych szkół partnerskich z Langres (Francja) 
i Suczawy (Rumunia).

Rok I

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu NSE 1 zrealizowano następujące mobilności:

- warsztaty informatyczne dla grupy uczniów
we Francji (w Langres)
- kursy doskonalenia zawodowego dla 10 nauczycieli
(CLIL, TiK oraz wielokulturowość w szkole).

Na realizację zadań projektowych w roku szkolnym 2021/2022 szkole przyznano 26 915,00 Euro.


Dodatkowo zorganizowaliśmy warsztaty międzynarodowe dla uczniów akredytowanej szkoły partnerskiej z Iasi (Rumunia).

bottom of page