MPL1.jpg

Maraton Pisania Listów

Amnesty International

MPL 2020.jpg

8 XII 2020 r. - FINAŁ MARATONU

IMG_20201208_162710836.jpg
MPL1.jpg
MPL2.jpg

 W tym roku udało się nam napisać 170 listów.

Pierwszy raz zorganizowaliśmy Maraton w 2018 r.,

 w obronie kilku osób, których prawa człowieka

były łamane w krajach, z których pochodzili. 

Wraz z kolegami i koleżankami ze wszystkich klas

napisaliśmy i wysłali 100 listów. 

W grudniu 2019 r. pisaliśmy w obronie kolejnych

bohaterów - tym razem napisaliśmy już 305 listów. 

PRZYGOTOWANIA:

 W tym roku chcemy wstawić się za prześladowanymi z dziesięciu różnych krajów. 

 Zapraszamy wszystkich do udziału w tegorocznym Maratonie - dołącz do nas, napisz list i zmień czyjeś życie! 

 PLAN DZIAŁAŃ 2020: 

1.   Zapoznajemy się z bohaterami tegorocznej edycji Maratonu (zobacz poniżej);

2.  Wybieramy osoby, w obronie których chcemy napisać listy;

3.  Od 1 do 8 grudnia 2020 r. piszemy (ręcznie!) listy - tyle, ile chcemy, w obronie         jednej lub kilku osób, korzystając z podanych w odpowiednich zakładkach
     wzorów i wskazówek;

4.  8 grudnia (we wtorek) zanosimy napisane listy do szkoły - członkowie Klubu
     Międzynarodowego dyżurują w holu na parterze od 13.45 do 16.30 - 

     pamiętając o tym, że:

         - uczniowie mogą przed 16.00 samodzielnie przemieszczać się WYŁĄCZNIE
        
  do i ze szkoły (czyli poza odniesieniem listów nie wolno nam nigdzie indziej
           chodzić),

         - przez całą drogę musimy mieć nos i usta zasłonięte maseczką,

         - po wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce, 

         - listy wkładamy do odpowiednich pudełek, nie dotykając przy tym osób
           dyżurujących, oraz podejmy dyżurującym liczbę wrzucanych listów.

 

5.  Po kilkudniowej kwarantannie, pudełka z listami zostaną otwarte i przeliczone.
     Na stronie Maratonu i Szkoły znajdziecie informacje o osobach, które w tym roku
     napisały najwięcej listów.

6. Po powrocie do szkoły najaktywniejsi pisarze zostaną nagrodzeni dyplomami
    i małymi upominkami, a wszyscy uczestnicy Maratonu - wpisem P2 do dziennika
    uwag.

       BOHATEROWIE MARATONU 2020 + WZORY LISTÓW     

MPL.jpg
MPL2.jpg
MPL1.jpg